Hoe werkt MicrodosingXP ?

Hoe werkt MicrodosingXP ?

MicrodosingXP verhoogt de neurale connectiviteit, omdat nieuwe verbindingen tussen verschillende hersengebieden worden gestimuleerd en dat ondersteunt het overwinnen van angsten en depressies.

Wat interessant is, is dat er een echte naam is voor deze “neurologische sporen”.

Het heet het “Default Mode Network” of DMN, een wetenschappelijk concept, gepopulariseerd door Michael Pollan’s best verkochte boek, “How To Change Your Mind”.

De DNM werd ontdekt door neurowetenschappers in 2001. Het is de manier van de hersenen om de werkelijkheid te vereenvoudigen.

Zie het als een complex filtersysteem dat we gebruiken om te functioneren zonder dat we volledig worden overspoeld door informatie.

Een van de belangrijkste taken van de DMN is het remmen van andere hersengebieden, zodat we op de “automatische piloot” kunnen blijven.

Het vermindert en begrenst ons perspectief in het belang van de efficiëntie en het behoud van energie.

Dit beperkte perspectief is de oorzaak van onze meest hardnekkige problemen. We leven in een sleur, doen steeds weer dezelfde dingen en hebben steeds maar weer dezelfde gedachten waardoor we steeds weer dezelfde gevoelens hebben. Ons achterlatend met een leeg gevoel dat we iets belangrijks missen.

Vooral als we beginnen te praten over zingeving of het leiden van een zinvol leven of je levensdoel. Je kunt alleen zinvol leven vanuit zelfkennis. Het komt voort uit het kennen van de diepste delen van jezelf. Maar als je geen toegang hebt tot de diepste delen van jezelf omdat je constant opereert vanuit je DMN wordt het moeilijk om echt in contact te komen met een diep gevoel van zingeving.

Als je geblokkeerd bent van grote delen van je hersenen, kun je jezelf niet kennen. En als je jezelf niet kent, kun je geen verbinding maken met je gevoel van zingeving.
Het laat ons achter met een interne leegte die we onbewust proberen op te vullen. Sommigen vullen het door consumptie. Anderen door validatie. Sommige mensen proberen het te vullen met andere mensen.

Dan worden we geïdentificeerd met de oppervlakkige details van ons dagelijks leven – onze rollen, statussymbolen en sociale positie. Dit is een veel groter probleem dan de meesten van ons willen toegeven.

Er is namelijk een epidemie van stress, burn-out, eenzaamheid en leegte in de professionele wereld.

Velen van hen bereikten een crisispunt dat alleen kan worden opgelost door een massale perspectiefverschuiving. Voor sommigen gebeurt dit door middel van een ervaringen met hoge dosis plantenmedicijnen of anderszins. Maar de meesten van ons bevinden zich niet op zo’n crisispunt. Velen van ons zijn in een staat van comfortabele verwarring.

We zijn ons er nauwelijks van bewust dat we ons ervaringen niet leven, we hebben een voorgevoel dat er meer in het leven is… maar wie heeft er de tijd voor? We hebben rekeningen te betalen, kinderen te verzorgen, deadlines te halen.

Het openbreken van de deuren van de perceptie is niet noodzakelijkerwijs de beste oplossing. Daarom kan een gestructureerd microdoseringsprotocol met MicrodosingXP zo’n krachtig hulpmiddel zijn. Het verschuift zachtjes en opent de gebruikelijke denk- en emotie patronen die de DMN definieert. Het opent je duurzaam voor nieuwe mogelijkheden door je hersenen te openen voor een grotere connectiviteit, een groter bewustzijn. Om je te helpen jezelf te leiden naar een dieper, meer authentiek doel.

Join us